Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn bindend voor alle kampeerplaatsen en alle campinggasten van Camping Corneliahoeve. Bij boeking gaat u automatisch akkoord met onze Algemene Voorwaarden, welke vermeld staan op de website. 

Prijzen en toeristenbelasting
Prijzen zoals vastgelegd in de reserveringsbevestiging zijn, onder voorbehoud van vergissingen, bindend. De toeristenbelasting bedraagt in 2024 € 1,50 per persoon per nacht. Voor de seizoenplaatsen geldt dat de toeristenbelasting in rekening wordt gebracht als forfait van € 190,-. 

Bevestiging van uw boeking en betaling
Na acceptatie van uw (online) reservering sturen wij u een boekingsbevestiging, met daarin het verzoek om een bedrag aan te betalen. De aanbetaling bedraagt 50% van het totaalbedrag en dient binnen 14 dagen na de boekingsbevestiging te zijn betaald. Door deze aanbetaling wordt uw reservering definitief en bent u verzekerd van een kampeerplaats. De andere 50% van het totaalbedrag dient u uiterlijk 21 dagen voor aankomst op de camping te betalen. Indien de aanbetaling niet tijdig is voldaan, volgt er een mail met herinnering. Indien de aanbetaling opnieuw uitblijft, komt uw boeking te vervallen en wordt de kampeerplaats in de betreffende periode weer voor verhuur aan anderen vrijgegeven. Indien u een reservering doet binnen 35 dagen voor aankomst, dient u binnen 14 dagen na de boekingsbevestiging 100% van het totaalbedrag te betalen. Hierbij geldt geen aparte aanbetaling.

Annulering
Wanneer u de aanbetaling heeft gedaan staat uw reservering vast, en gaan bij een vroegtijdige annulering de onderstaande annuleringsvoorwaarden gelden.

  • Annulering tot 21 dagen voor de ingangsdatum 50% van de totale prijs.
  • Annulering binnen 21 dagen voor de ingangsdatum 100% van de totale prijs.

Reeds betaalde bedragen zijn om deze reden niet terug te vorderen. Een annulering dient u tevens schriftelijk te melden. Wij adviseren u daarom om zelf een annuleringsverzekering af te sluiten!

Bezoek ontvangen
Bezoekers zijn, mits van tevoren aangemeld, altijd van harte welkom. Wanneer uw bezoek ook ’s nachts bij u wilt verblijven, verzoeken wij u vriendelijk dit tijdig te melden. Voor nachtelijk verblijf van uw bezoek zullen wij aanvullende kosten in rekening brengen. Ook bezoekers dienen zich aan de Algemene Voorwaarden en het Algemeen Reglement van de camping te houden.

Gas/water/licht
De prijs van de kampeerplaatsen is inclusief (het redelijk) verbruik van water en stroom. Bij de seizoenplaatsen wordt het daadwerkelijke verbruik van stroom berekend en aan het einde van het kampeerseizoen in rekening gebracht.

Algemeen Reglement

Deze algemene regels zijn bindend voor alle kampeerplaatsen en alle campinggasten van Camping Corneliahoeve. Bij boeking gaat u automatisch akkoord met ons Algemeen Reglement, welke vermeld staan op de website. 

Aansprakelijkheid
De kampeerder is verantwoordelijk voor alle overlast en schade die hij, zijn huisdier en/of eventuele gast aanricht. De kampeerder zal nooit schade, aangericht door derden, op de eigenaar van deze camping kunnen verhalen. De eigenaar van de camping is tevens niet aansprakelijk voor diefstal, schade of letsel ontstaan als gevolg van het verblijf op het campingterrein of door het gebruik van de op het campingterrein aanwezige faciliteiten. 

Huisdieren
Het meenemen van uw huisdieren is toegestaan op de camping. U dient dit bij uw reservering kenbaar te maken. Honden dienen op de camping altijd aangelijnd te zijn. Overmatig blaffen is niet toegestaan, en daarom gaan wij ervan uit dat uw hond hierin te corrigeren is. Het uitlaten van honden op het campingterrein is ten strengste verboden. We houden het gras en omgeving graag voor iedereen netjes! 

Huisvuil 
Op de camping zijn er twee plaatsen om afval te deponeren. Deze treft u in de buurt van de sanitair gebouwen. Huisvuil hoort in dichtgebonden vuilniszakken in de restafvalcontainer. Plastic, GFT-afval, papier en glas wordt apart ingezameld. 

Aankomst en vertrek
Op de dag van aankomst bent u welkom op onze camping tussen 14.00 uur en 20.00 uur. Een eventuele latere aankomsttijd is mogelijk in overleg. Op de dag van vertrek hanteren wij een vertrektijd van uiterlijk 11.00 uur. Indien u wenst uw vertrektijd te verlengen, is dat mogelijk tegen betaling van een toeslag.